Garanti

​Garantiordningens overordnede formål er at skabe tillid og tryghed hos den private forbruger ved indgåelse af aftaler med entreprenører og håndværks virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri.

Mere konkret er det formålet med garantiordningen at sikre, at private forbrugere ikke lider økonomisk tab som følge af fejl og mangler ved håndværksmæssigt arbejde, som er bestilt hos og udført af Dansk Byggeris medlemmer.

Sognefogedvej 1A • 6990 Ulfborg • Tlf.: 9749 2266 • Mob: 3097 7653 • E-mail: finn@finngandreasen.dk